بررسی ساختار مثنوی (دفتر اول)

بررسی ساختار مثنوی (دفتر اول)

درآمد 
مثنوی نامدار مولانا جلال‌الدین را غالباً مجموعه‌ای تصادفی از حکایتها و اندیشه‌ها دانسته‌اند که هیچ منطق خاصی بر ترتیب و توالی پاره‌های مختلف تعلیمی و روایی آن حاکم نیست. هر گونه نقد و نظر و خوانش و تفسیر راجع به چنین متنی نیز لاجرم به نقد و تفسیر این پاره های پراکنده تقلیل‌یافته‌است.برخورد شارحان و مثنوی‌پژوهان با مثنوی یادآور داستان مشهور «اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل» در مثنوی است. آنها بی توجه به پیکره‌بندی مثنوی ، یا به شرح هر بیت به طور جداگانه همچون همه‌ی شروح سنتی پرداخته و یا هر داستان را جدا و بی توجه به تقدم و تاخر آنها و پیوندشان به یکدیگر تفسیر‌کرده‌اند. با دست سودن در تاریکی ، آن یکی ناودانش خوانده و آن دیگری باد‌بزن و هر کسی از ظن خود یارش شده ؛ حال آن که فیل مثنوی موجودی زنده با گوش و خرطوم و پا و غیره است که هر عضو آن در جای خود و در پیوند با دیگر اعضا معنی حقیقی خود را بازمی‌یابد. 
در این مقاله با بررسی داستانهای دفتر اول مثنوی به روشی ساختار‌شناختی در پی اثبات آنیم که مثنوی به رغم صورت ناهمگون و متکثرش ، همچون ملقمه‌ای از قصه‌ها و حکمتها و رمز‌ها و سوزها، داستانی یگانه است که از آغاز تا انجام با منطقی دقیق حرکت‌می‌کند و تکامل می‌یابد. هر داستان و هر کنشی باعث گسترش داستان و کنش پیش از خود می‌شود و این زنجیره چنان حساب شده کنار هم قرار گرفته است که به عنوان مثال نمی‌توان جای دو داستان را با هم عوض کرد یا نمی‌توان با این کتاب تفألی و کشکولی برخورد کرد بلکه برای دریافت آن ، باید آن را از ابتدا خواند و این با همان بیت مشهور آغازمی‌شود که شارحان تنها مربوط به داستان آغازین مثنوی یعنی عاشق شدن پادشاه بر کنیزکش دانسته‌اند حال آن که این آغاز داستان بلند و یگانه ای است که از فضاها و شخصیتها و گفتگوهای گوناگون می گذرد
کلمات کلیدی:

مثنوی

مولانا جلال‌الدین

شعر و ادبیات فارسی

فهرست مطالب
بررسی ساختار مثنوی (دفتر اول) ۱
الف) درآمد ۱
ب) پیشینه ی موضوع پژوهش ۳
ج) ساختار گرایی و مثنوی ۷
د) وضع چند اصطلاح در بررسی مثنوی ۹
ه)هفت معبر مثنوی در دفتر اول ۱۱
و) فرجام سخن ۲۴
پانوشت ها ۲۶

قیمت فایل فقط ۱۲,۵۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*