ماهیت ریز شمع و نمونه کاربردهای آن با نگاهی به نسل جدید ریزشمع

دانلود پایان نامه مهندسی عمران

ماهیت ریز شمع و نمونه کاربردهای آن با نگاهی به نسل جدید ریزشمع

هدیه:
ضمیمه کردن پاورپوینت ریز شمع و نمونه های عملی آن در ایران ۶۵ اسلاید
چکیده:
یک رویکرد که در مواجهه با خاک‌های مسئله‌دار نظیر خاک‌های سست با قابلیت باربری کم، نشست‌پذیری زیاد، روانگرا، خاک‌های دستی و … استفاده از المان‌های باربر در خاک می‌باشد. بکارگیری ریزشمع‌- مینی‌پایل‌‌ (Minipile) یکی از تکنیک‌های کارآمد در این زمینه است که دارای روش‌ها و مشخصات مربوط به خود می‌باشد و طی سالیان متمادی توسعه فراوانی یافته‌‌ است.ریزشمع به شمع‌های با قطر کوچک (کمتر از ۴۰۰ میلی‌متر) اطلاق می‌گردد که غالباً با تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می‌باشند. ریزشمع با انتقال بارهای استاتیکی و دینامیکی سازه به لایه‌های مقاوم‌تر زمین، به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل می‌کند. به دلیل قطر کم ریزشمع، درصد عمده‌ی انتقال بار از طریق اصطکاک بین جدار ریزشمع و خاک انجام می‌شود و عموماً از مقاومت نوک آن صرفنظر می‌گردد. 
ریزشمع به شمع‌های با قطر کوچک (کمتر از ۴۰۰ میلی‌متر) اطلاق می‌گردد که غالباً با تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می‌باشند. ریزشمع با انتقال بارهای استاتیکی و دینامیکی سازه به لایه‌های مقاوم‌تر زمین، به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل می‌کند. به دلیل قطر کم ریزشمع، درصد عمده‌ی انتقال بار از طریق اصطکاک بین جدار ریزشمع و خاک انجام می‌شود و عموماً از مقاومت نوک آن صرفنظر می‌گردد.لازم به ذکر است که متأسفانه روش معمول اجرای ریزشمع در ایران نادرست بوده و با روش‌های ارائه شده در آیین‌نامه‌های معتبر که در سایر نقاط دنیا اجرا می‌گردد، متفاوت است. ریزشمع در ایران به عنوان یک روش بهسازی خاک تلقی می‌گردد، در حالیکه بکلی با سایر روش‌های تزریق و بهسازی خاک تفاوت دارد و عمدتاً به عنوان یک المان سازه‌ای و باربر در خاک عمل می‌کند.

کلمات کلیدی:

میکرو پایل

اصلاح خاک

میکرو شمع

بهسازی زمین

تثبیت و تسلیح خاک

فهرست مطالب
–    مقدمه ۴

۲-   معرفی ریزشمع ۵

۲-۱-       سیستم طبقه بندی ریزشمع ۶

۲-۱-۱-                  طبقه بندی بر اساس نوع طراحی ۶
۲-۱-۲-                  طبقه بندی بر اساس روش اجرا ۹

۲-۲-       کاربردهای ریزشمع ۱۱

۳–   عوامل موثر در انتخاب ریزشمع ها ۱۶

۳-۱-       شرایط فیزیکی ۱۷
۳-۲-       شرایط زیرسطحی ۱۷
۳-۳-       شرایط محیطی ۱۸
۳-۴-       سازگاری با سازه موجود ۱۸
۳-۵-       محدودیت ریزشمعها ۱۹
۳-۶-       شرایط اقتصادی ۱۹

۴-   روش اجرای ریزشمع ۲۰

۴-۱-       اجزای ریزشمع ۲۰

۴-۲-       مراحل اجرا ۲۱
۴-۲-۱-                  حفاری ۲۲
۴-۲-۲-                   لوله‌کوبی ۲۳
۴-۲-۳-                   تزریق ۲۳
۴-۲-۴-                   جایگذاری آرماتور و نصب فلنج ۲۴
۵-   محاسبات فنی ۲۴
۵-۱-         کلیات طراحی ۲۴
۵-۲-       گام های طراحی ۲۴
۵-۳-       آیین نامه طراحی ۲۶
۵-۴-       روش های طراحی ۲۶

۶-   مشخصات فنی اجرای ریزشمع ۲۷

۶-۱-       مشخصات فنی حفاری ۲۷
۶-۲-       مشخصات فنی لوله های ریزشمع ۲۷
۶-۳-       مشخصات فنی آرماتور تقویت ۲۸
۶-۴-       مشخصات فنی تزریق ۳۰

۶-۴-۱-                  فشار تزریق ۳۰

۶-۴-۲-                   مقدار سیمان مصرفی ۳۰
۶-۴-۳-                  نسبت آب به سیمان دوغاب تزریق ۳۰
۶-۴-۴-                  نوع سیمان مصرفی ۳۱
۶-۴-۵-                   آب مصرفی ۳۱

۷-  کنترل کیفیت عملکرد ریز شمع ۳۲

۷-۱-       آزمایش بارگذاری فشاری ریزشمع ۳۳

۷-۲-       آزمایش بارگذاری کششی ریزشمع ۳۵

۷-۳-       آزمایش بارگذاری جانبی ریزشمع ۳۶

۸-  مقایسه اجرای ریزشمع با سایر روش های تحکیم ۳۷

۸-۱-       بعد فنی ۳۷
۸-۲-       بعد اجرایی ۳۸
۸-۳-       بعد اقتصادی ۳۸
۸-۴-       تضمین کیفیت عملکرد ۳۹
۸-۵-       مدت زمان اجرا ۳۹

دامنه‌‌ی کاربرد و نمونه های عملی در ایران ۴۰

 استفاده از ریزشمع در زیر پی پل‌ ۴۱

 ریزشمع در پایداری دیواره تونل ۴۱

         کاربرد ریزشمع در زیر دیوار صوتی در بزرگراه‌ها ۴۲

استفاده از ریزشمع در زیر دیوار حائل ۴۲

 ریزشمع در مقاوم‌سازی پایه‌های پل ۴۲

 کاربرد ریزشمع در مقاوم‌سازی پی‌های موجود ۴۳

 کاربرد ریزشمع در مقاوم‌سازی پی‌های موجود ۴۴

 کاربرد ریزشمع در زیر سازه‌های موجود ۴۵

 کاربرد ریزشمع در مقاوم‌سازی پی‌های موجود، پروژه‌ی آبگیر اختر عسلویه، فاز ۲۲ پارس جنوبی (عمران ایستا) ۴۶
 کاربرد ریزشمع در مقاوم‌سازی پی‌های موجود، پروژه‌ی آبگیر اختر عسلویه، فاز ۲۲ پارس جنوبی (عمران ایستا) ۴۷
 کاربرد ریزشمع در مقاوم‌سازی پی‌های موجود، پروژه‌ی آبگیر اختر عسلویه، فاز ۲۲ پارس جنوبی (عمران ایستا) ۴۸
 استفاده از ریزشمع در زیر پی سازه‌های موجود، پروژه‌ی دامون دریا، جزیره‌ی کیش (عمران ایستا) ۴۸
  استفاده از ریزشمع ۶۲ تنی در پروژه‌ی متانول کاوه، دیر، استان بوشهر (عمران ایستا) ۴۹
  استفاده از ریزشمع ۶۲ تنی در پروژه‌ی متانول کاوه، دیر، استان بوشهر (عمران ایستا) ۵۰

بکارگیری ریزشمع در زیر پی سازه‌ی جدید، پروژه‌ی پتروشیمی فجر ۲، بندر امام خمینی (عمران ایستا) ۵۱

 بکارگیری ریزشمع در پایدارسازی شیب‌ها ۵۱

 پایدارسازی شیب در مجاورت خط راه‌آهن با ریزشمع ۵۲
 استفاده از ریزشمع به عنوان سازه نگهبان ۵۳
 ریزشمع در پایدارسازی دیواره گود ۵۴

ریزشمع نوین Ischebeck 55

 ریزشمع Ischebeck 56
 مقطع طولی معمول از ریزشمع Ischebeck 57
 مراحل اجرای ریزشمع Ischebeck 58

مراحل اجرای ریز شمع به روش نوین Ischebeck: 60

1- حفاری: ۶۰
۲- تزریق به روش Ischebeck: 60
آزمایش‌های مورد نیاز برای تدقیق فرضیات طراحی ۶۱
آزمایش بارگذاری فشاری ریزشمع ۶۱
آزمایش بارگذاری کششی ریزشمع ۶۲
مبانی محاسباتی ریزشمع‌ ۶۲

قیمت فایل فقط ۸۵,۰۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*