ماهیت صورتهای مالی تلفیقی و نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

ماهیت صورتهای مالی تلفیقی و نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری

چکیده :
   حاصل سیستم اطلاعاتی حسابداری صورت های مالی اساسی می باشد و به همین دلیل بخش عمده ای از تئوریها ، تحقیقات و استانداردهای وضع شده در رشته حسابداری به صورت های مالی اساسی اختصاص دارد . در کشور ما نیز هم اینک به تجربه نمودن استانداردهای حسابداری پرداخته است. تحقیق در این زمینه از اولویت خاصی برخوردار است و به طور کلی هدف نهایی حسابداری تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری می باشد.استفاده کنندگان اطلاعات مالی به افردی اطلاق می شود که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند .
در این پایان نامه با نگاهی به مباحث مطرح شده در زمینه تحقیق و ابعاد آن به طور اجمالی به نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری ، مفاهیم و اصول اولیه صورتهای مالی تلفیقی پرداخته می شود و همچنین در خصوص اطلاعات لازم و ضروری برای تصمیم گیریهای صحیح و مؤثر بحث می گردد به علاوه در خصوص روشهای حسابداری ترکیب واحدهای تجاری و آثار این روشها بر تلفیق و تکنیکها ی تلفیق به طور اختصار بیان می گردد.
   در دنیای امروز به سبب پیچیدگی مسایل و مشکلات، نیاز به اطلاعات و آمار و ارقام در تصمیم مدریت بیش از هر زمان دیگر احساس می شود . و به جرأت می توان ادعا کرد که بدون در دست داشتن داده ها و اطلاعات کامل در ارتباط با یک موضوع یا یک مسأله ،تصمیم گیری و مشکل گشایی به نحو مأثر امکان پذیر نخواهد بود.اگر اطلاعات صحیح و جامعدر اختیار مدیران قرار گیرد ، خطر اتخاذ تصمیمات نادرست را به حداقل خواهد رساند .   شکی نیست که توانایی سازمان در انجام مؤثر وظایفش به کیفیت تصمیماتی که در سازمان اتخاذ می شود بستگی دارد و کیفیت تصمیمات ، تابع کیفیت اطلاعاتی است که بر اساس  آن تصمیم گیری به عمل می آید تصمیم گیری مؤثر ، به اطلاعات صحیح درباره مسأله ابعاد مختلف آن ، و همچنین به تعبیر و تفسیر صحیح این اطلاعات نیاز است . 
   اگر اطلاعات موجود برای تصمیم گیری ، صحیح نباشد ویا اگر تعبیرو تفسیری که از اطلاعات می شود ، صحیح نباشد تصمیمی که گرفته می شود احتمالا” تصمیم صحیحی نخواهد بود واقداماتی که بر اساس آن بعمل می آید احتمالا” اقداماتی بجا مؤثر نخواهد بود . اطلاعات،یک وسیله وابزار استراتژیکی مهم شناخته شده است هر روز نیز به اهمیت آن افزوده میشود . بنابر این،مدیر باید قدرتی را که داشتن اطلاعات و یا دسترسی به اطلاعات بهبود میدهد ، بفهمدو بداند که چگونه از آن استفاده صحیح و مؤثر بنماید .   برای تشخیص صحیح مسایل و نوشتن نسخه صحیحی برای حل این مسایل ، مدیران باید سازمان خود واصل وذات سیستمی که سازمان را به وجود آ ورده است، شناخته و باید فهمیده باشند که اجزاء مختلف در این سیستم ، چگونه کار می کنند و سیستم چگونه خود را با محیط مطابقت می دهد . این درک عمیق از ماهیت سازمان ، در واقع یک پیشنیاز برای تعبیر و تفسیر صحیح اطلاعات است ، زیرا معمولا” بر اساس چنین شناختی از سازمان است که مدیر می باید معیار و استانداردهایی را که بر اساس آن اطلاعات ، سنجیده و تعبیر و تفسیر می شوند ، تعیین نماید.

کلمات کلیدی:

اطلاعات مالی

صورتهای مالی

صورتهای مالی اساسی

صورتهای مالی تلفیقی

نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری

مقدمه:
   حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. سیستم های اطلاعاتی حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمانها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه ای با اهمیت دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها اتخاذ می شود،هم اکنون سهم عمده ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود تحت تأثیر جدی ارقام و اطلاعات سیستم های حسابداری است بعلاوه مهمترین محصول سیستم حسابداری ،صورتهای مالی اساسی می باشند که عمدتا” برای واستفاده افراد ذیعلاقه خارج از سازمان منتشر می گردد که این افراد طیف گسترده ای را شامل می شوند،سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه ،تحلیل گران مالی، دولت ،مراجع قانونی یا اقتصاددانان، بورس اوراق بهادار، مشتریان ،فروشندگان کالا و خدمات و حتی رقبای اقتصادی هر یک به نوعی استفاده کننده گزارشات و صورتهای مالی می باشند.
   البته بر اساس نظر هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد و به همین دلیل تصمیمات آنها دازای تأثیرات عمده ای در تخصیص منابع یک کشور است.
   فهرست مطالب   
فصل اول : کلیات 
مقدمه                                          ۱۰
بیان موضوع                                     ۱۱
دلایل انتخاب موضوع                              ۱۲
هدف تحقیق                                       ۱۴
سؤالات تحقیق                                     ۱۵
متغیرهای تحقیق                                   ۱۵
فرضیات تحقیق                                    ۱۵
تعریف واژه های تحقیق                            ۱۶
خلاصه                                           ۱۹
فصل دوم : مفاهیم و بنیادهای نظری تحقیق 

بخش اول : نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری

مقدمه                                          ۲۱
تصمیم گیری                                      ۲۳
اطلاعات و داده ها                               ۳۰
انواع اطلاعات                                   ۳۰
ویژگیهای اطلاعات                                ۳۳

ضرورت استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم گیری       ۳۸

سیستم های اطلاعاتی                              ۴۰
ویژگیهای سیستم اطلاعات مدیریت                   ۴۰
نقش و اهمیت سیستم های اطلاعاتی                   ۴۷
مزایای سیستمهای اطلاعاتی                        ۵۰
نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیری                ۵۲
هدف صورتهای مالی                                 ۵۴
استفاده کنندگان صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی   ۵۵
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی                      ۶۰
انواع استفاده کنندگان از نتایج سیستم های اطلاعاتی حسابداری                                       ۶۲
مدیران به عنوان تهیه کنندگان اطلاعات مالی         ۶۳
مدیران به عنوان استفاده کنندگان اطلاعات مالی     ۶۵
سرمایه گذاران به عنوان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی..                                          ۶۶
مراجع قانونی به عنوان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی..                                          ۶۹

بخش دوم : مفاهبم و اصول اولیه صورتهای مالی تلفیقی

صورتهای مالی                                     ۷۱
انواع صورتهای مالی و نقش اطلاع رسانی آن در تصمیم گیری صورتهای مالی تلفیقی                              ۷۲
انگیزه های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی اشکال ترکیب                                          ۷۵
الزامات تهیه صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی مجزا برای شرکتهای ترکیب شونده                           ۸۰

روشهای حسابداری ترکیب واحدهای انتفاعی         ۸۴

ویژگیهای روش خرید                             ۸۴
ویژگیهای روش اتحاد منافع                       ۸۵
ضوابط بکارگیری روش اتحاد منافع                  ۸۶
چرا باید روش اتحاد منافع کنار گذاشته شود       ۹۱
نتیجه گیری                                    ۱۰۹
فصل سوم :نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه                                        ۱۱۲
موضوع تحقیق                                   ۱۱۲
متدلوژی تحقیق                                 ۱۱۳
فرضیات تحقیق                                  ۱۱۴
متغیرهای تحقیق                                 ۱۱۶
تعاریف نظری متغیرهای تحقیق                     ۱۱۷

تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                  ۱۲۲

جامعه آماری                                  ۱۲۳
نتایج تحقیق                               
پیشنهادات                                   
فهرست منابع و ماخذ                           

قیمت فایل فقط ۴۹,۰۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*