مقاله رشته اقتصاد با عنوان درآمدهای متحمل شده و رشد عایدی کیفیت درآمدها و ضرایب واکنش درآمدها

مقاله رشته اقتصاد با عنوان درآمدهای متحمل شده و رشد عایدی, کیفیت درآمدها, و ضرایب واکنش درآمدها

خلاصه :
ما نشان می دهیم که شرکتهای گذارش کننده متحمل در هردو درآمدها و عایدها دارای (۱) درآمدهای کیفیت بالا و (۲) ضرایب واکنش درآمدی (ERCs) بالاتر در مقایسه گذارش شرکتهای متحمل شده از افزایشهای در درآمدها تنها. با توجه به کیفیت درآمدها, شرکتها با عایده_ افزایشهای پشتیبانی شده در درآمدها دارای درآمدهای پافشار میباشند, نشانگر حساسیت کمتر در پذیرش به درآمدهای مدیریتی, و دارای بازدهی عملی شدن بیشتر  در آینده میباشند. با توجه به ضرایب واکنش, شرکتها با عایده_افزایشهای پشتیبانی شده در درآمدها هردو دارای ERCs بالاتر و ضرایب واکنشی ارزش پایینتر معادلاتی میباشند, سازگار با مدل ۱۹۹۵ Ohlson .
واژه های کلیدی :

رشد درآمدها

رشد عایدات

کیفیت درآمدها

ضرایب واکنش درآمدها

طبقه بندی JEL  : G12, M41

مقدمه
در این مقاله, ما اثرات افزایشهای متحمل شده در درآمدها همزمان با تحمل افزایشها در عایدات بر کیفیت درآمدها و ضرایب واکنش درآمدها ERCs  را اکتشاف میکنیم. تحقیقات پیشین نشان می دهد که شرکتها با افزایش درآمدهای متحمل شده دارای ERCs بالاتر تا دیگر شرکتها میباشند (Barth, Elliot and Finn, 1999).1  گرچه, الگوهای مشابهی از افزایش درآمدها در سرتاسر شرکتها لزوما” اشاره اطلاعات مشابه نمیباشد بخاطر امکان افزایش درآمدها ناشی شده از اجزای مختلف درآمدها باشد. در یک دیدگاه پنجره کوتاه در بررسی مفاد رخ داد, هزینه ها و عایدات, دو تا از اجزای بزرگ درآمدها, نشان داده شده حاوی اطلاعات مفید تجزیه شونده میبوده است (Ertimur, Livnat and Martikainen, 2003) . 
گرچه, اثرات ارزش یابی از افزایشهای متحمل شده در درآمدهای بدست آمده از طریق افزایشهای عایدی برعلیه (یکدیگر) کاهش هزینه ها هنوز دانسته نمیباشند.در درک بهتر اثرات اینها, ما شرکتها را با افزایشهای متحمل شده در درآمدها به دو گروه تقسیم میکنیم : شرکتهایی که گذارش افزایش درآمدهای متحمل شده در کنار با افزایش عایدات متحمل شده و شرکتهایی که گذارش افزایش عایدات متحمل شده را نمی کنند. ما فرض میکنیم که برای شرکتهایی که افزایشهای درآمدهای متحمله را در کنار با افزایشهای عایدات متحمله را گذارش میکنند, (۱) درآمدهایی با کیفیت بالا و (۲) ERCs بزرگتر میباشند در مقایسه با درآمدهای شرکتهایی که افزایشهای درآمدها ی متحمله را نشان می دهند اما نه در عایدات.

قیمت فایل فقط ۲۹,۰۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*