پایان نامه کارشناسی ادبیات،علوم اجتماعی و جامعه شناسی با عنوان تاملی بر جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب فارسی در اندیشه‌های عطار نیشابوری

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته ادبیات

تاملی بر جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب فارسی در اندیشه‌های عطار نیشابوری

*قابل استفاده برای رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی
مقدمه 
شیخ عطار یکی از مردان بزرگ ادبی و عرفانی ماست که شایستگی لقب انسان کامل را دارد. روح او منبعی سرشار از حکمت و دانش بود. تن و جان خود را وقف عبادت خالق و خدمت مخلوق کرد. هم کار می‌کرد و هم شعر می‌گفت و کتاب می‌نوشت. نه اینکه شعر و شاعری را وسیله کسب مال و جاه قرار دهد و تسوف و قلندری را دست آویز تنبلی و تن آسایی از کار طبابت و داروخانه سازد، هم کسب معیشت می‌کرد و هم خدمت به خلق. طبع وقاد و زبان سحر انگیز شاعرانه و قلم توانا و سخار او در نویسندگی، همه حرف تعلیم و تربیت و تذهیب اخلاق جامعه بشری شد. 
نمونه‌ای از احوال خود را در اواخر منظومه منطق الطیر به این زبان بیان می کند: 
چو زنان خشک گیرم سفره پیش 
تر کنم از سوژیای چشم خویش 
من نخواهم نان هر ناخوش منش 
بس بود این نانم و این نام خودش 
من ز کس بر دل کجا بندی نهم 
نه طعام هیچ ظالمی را خورده‌ام 
نام هر دونی خداوندی نهم 
نه کتابی را تخلص کرده‌ام 
همت عالیم، ممدوحم بس است 
قوت جسم و قوت روحم بس است 
نه هوای لقمه سلطان مرا 
نه قفا و سیلی دربان مرا  

زنان الگوی همه

نقش و جایگاه زن یا مرد در معادلات اجتماعی و زن هر کدام در تغییر و تحول اجتماعی، یکی از چالش‌های دیرینه انسان متفکر در طول قرون و اعصار بوده است. در بستر زمان و تطور تاریخی تغییر نگرش‌ها و باورهای فردی- اجتماعی، این نقش دستخوش تحولات چشمگیری گردیده که گاه شکل ستیزه به خود گرفته و هر جنس علیه دیگر جبهه‌گیری کرده و با تمسک و سوء استفاده از تمامی ابزارهای انسانی و مادی (اندیشه و تکنولوژی) و حتی روحانی و دینی (آموزه‌ها و غلط‌های مصطلح، روایات جعلی) اقدام به اثبات برتری جنسیت خود نموده است. این انگاره‌های ذهنی و باورهای اجتماعی گاه چنان جامه استدلال و منطق بر قامت اندیشه و سنت پوشانده است که نام آوران عرصه تعقل و تدبر را به غلط افکنده است و جملاتی از آنان در حافظه ثبت گردیده که متفکران عصر جدید را نیز بعضاً با تردید جدی روبرو می‌سازد. 

واژه‌های کلیدی:

ادب فارسی

کتاب سیمای جامعه

اندیشه‌های عطار نیشابوری 

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

فهرست مطالب
از روی کتاب سیمای جامعه 

بخش اول: سیمای جامعه در آثار عطار 

مقدمه: عطار و مشکلات جامعه 

فصل اول: پادشاهان و دیوانیان 

وزیران 
نایبان 
فصل دوم: روحانیون و وارستگان 
روحانیون و وارستگان 
صوفیان و عارفان 

فصل سوم: خادمان علم و فرهنگ 

استادان و معلمان 
حکیمان 

فصل چهارم: بازاریان 

بازاریان 
عطاران و عنبر فروشان 

فصل پنجم: کارگران 

حمالان 
خاکبیزان (خاشه روبان) 
خشت زنان 
گورکنان 

فصل ششم: روستاییان 

روستاییان 
باغبانان 
خارکنان 
هیزم شکنان 

فصل هفتم: راندگان و طفیلیان 

راندگان و طفیلیان 
پیران دردمنه 
دزدان و راهزنان 
دیوانگان 
زندانیان 
گدایان 

بخش دوم: مفهوم عشق و زن در آثار عطار 

مقدمه: زنان الگوی همه 
فصل اول: عشق و زن در آثار عطار 
فصل دوم: زن پارسا و پارسایی زنان 
فصل سوم: زن و نقش مادری 
فصل چهارم: پیر زنان خردمند 

بخش سوم: تاملی بر جامعه شناسی دعا و نیایش‌های عطار نیشابوری

مقدمه 

فصل اول: دیدگاه عطار درباره دعا و نیایش 

دینداری و بیان عقاید 

فصل دوم: محتوا و مضمون نیایشهای عطار 

الف- عظمت خالق 
ب- مخمر مخلوق 
ج- عشق محبوب 

فصل سوم: تجلی شخصیت دینی عطار در دعاهای او 

ارزش تعلقات عالم و آرزوهای دور و دراز 
تبیین راه و نحوه سلوک سالک 

بخش چهارم: آسیبهای اجتماعی در اندیشه عطار نیشابوری 

مقدمه: اهمیت مسائل اخلاقی و اجتماعی 

فصل اول: تاملی بر مفهوم خشونت علیه زنان 

فصل دوم: از نگاه جامعه شناسی ادبیات خشونت علیه زنان 

بخش پنجم: رهبری و رهروی در منطق الطیر عطار 

مقدمه: طنز از نظر عطار 
فصل اول: گفتگو میان رهبر با رهروان 
فصل دوم: شرایط رهبری 

فصل سوم: حکومت و رهبری 

فصل چهارم: صفات رهبر 

الف- معرفت و عرفان 
ب- اطاعت و بندگی 
ج- دوری از کبر 
د- نظر رحمانی 
فصل پنجم: صفات رهروی 
فصل ششم: اطاعت از رهبری 
فصل هفتم: هدایت- رهبر و هدایتگری رهرو
بخش ششم
فصل اول: واژه‌ها و نمادها از دیر کار 
روش و صنایع عطار 
عقل ستیزی در ادبیات عطار 
نظریه وحدت وجود عرفانی درباره عشق 
زبان قصه‌ها بر عشق عطار حکایت لیلی و مجنون 
فصل دوم: مفاهیم اجتماعی 

فصل سوم: سیمرغ- بزرگترین مفهوم اجتماعی حکایات اجتماعی منطق الطیر 

قیمت فایل فقط ۶۷,۰۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*