پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان انسان و آدم در قرآن

پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان انسان و آدم در قرآن

مقدمه:
انسان کلمه عام و آدم لفظ خاص است.در بعضی از تفاسیر، دو لفظ آدم و انسان را در آیات مربوط بخلقت بیک مفهوم و آنهم مفهوم عام دانسته‌اند، در صورتیکه در قرآن کلمه «انسان» فقط بمفهوم عام ذکر شده و لفظ آدم جز به عنوان اسم خاص بکار برده نشده است.مثلا در آیات ذیل:
ان لی للانسان الاماسعی  و وصینا الانسان بوالدیه احساناً .
از کلمه انسان جز مفهوم عام تحصیلی نمی‌شود. اما در آیه ۳۵ از سوره بقره : و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه .
و در آیه ۱۲۱ از سوره شریفه «طه»”:  و عصی آدم و به فغوی 
با توجه بآیه  مقدمه آنم یعنی آیه ۱۲۰ از همان سوره (طه)  که بیان حال از یک فرد معین و مشخص است، کلمه آدم را جز بمفهوم خاص نمی‌توان منسوب ساخت .
ب- در آیاتی که لفظ آدم بطور ساده آمده است هیچگاه این نام مسبوق به الف و لام نیست. این نشان بر آن است که اسم خاص «آدم » احتیاج بمعرفی ندارد:
قال یا آدم انبئهم باسمائهم . و اذقلنا للملائکه اسجدوا لادء… 
ج- در آیه ۵۹ از سوره آل عمران:
ان مثل عیسی عندلالله کمثل آدم… 
که بعداً بیشتر مورد استناد و استفاده واقع خواهد شد، اگر آدم فرد معینی نبوده و لفظ عام باشد تشبیه «مثل عیسی» بآن تشبیه که امر خصوصی است تشبیهی بمورد و نامتناسب خواهد بود و این دور از شأن قرآن است.
د- آیه ۵۸ از سورهمریم که قسمت اول آن باین بیان است:
اولنک الذین انعم الله علیهم من النبیینمن ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذربه ابراهیم…  بخوبی می رساند که «آدم» نیز بمانند نوح و ابراهیم علیهم‌السلام فرد معین و مشخصی بوده تا پیغمبران از نسل او و آنان مورد انعام الهی قرار گرفته‌اند.

 پیدایش آدم از میان انسانها 

کلام الهی در آیه ۳۳ از سوره آل عمران چنین است:
این آیه علاوه بر آنکه نام ادم را مانند نوح و ابراهیم (ع) بصورت اسم خاص ذکر می‌نماید، بیان روشی راجع بوضع و محیط پیدایش آدم نیز دارد:
« اصطفی» بمعنی برگزیدن و انتخاب کردن است و چون از باب افتعال است، مفهوم کوشش و دقت هم از آن حاصل می‌شود.برگزیدن هر فرد از میا جمع و جمعیت‌های همسان و همنوع او صورت می‌گیرد. نوح و هر یک از برگزیدگان آل ابراهیم و آل عمران، پس از آمادگی‌های روحی و معنوی که در زمینه‌های مساعد نسلی و تربیتی پیدا کردند، از میان قوم خود یعنی مردمی که با آنها زندگی می‌کردند انتخاب شده‌اند.وقتی بنص آیه، نوح (ع) و پیغمبران آل ابراهیم و آل عمران از میان مردم زمان خود برگزیده شده‌اند، قطعاً همین وضع برای آدم (ع) که شرایط دیگر و مخصوصی برای او در آیه ذکر نشده، فراهم بوده است، او هم از میان همنوعان خویش که از نظر جسمی و وضع زندگی مثل او بودند، برخاسته وبرگزیده شده است.

خلقت آدم از میان انسانها

بعد از پیدایش انسان صورت گرفته است.از آیه ۲۳ سوره آل عمران و چندین آیه دیگر که بتدریج و به تناسب در فصلهای دوم و سوم مورد بحث قرار خواهد گرفت فهمیده می‌شود که آدم اولین انسان نیست. بتصریح این آیات، آدم از میان جمعی که مثل او بودند و از پیش با او می‌زیستند برگزیده شده بنابراین خلقتی موخر نسبت به پیدایش انسان داشته است و لهذا بیان آنکه نوع انسان از آدم پدید آمده است، از نظر قرآن مبا و اساسی ندارد و بهیچوجه درست نیست.
کلمات کلیدی:

آدم

انسان

خلقت

انسان و آدم در قرآن

قیمت فایل فقط ۲۱,۰۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*