پایان نامه کارشناسی نمایش گرایش ادبیات نمایشی با عنوان نظری بازکاوی بحران هویت در آثار اوژن یونسکو و عنوان عملی نمایش نامه‌ی یک شب معمولی

پایان نامه کارشناسی رشته نمایش گرایش ادبیات نمایشی با عنوان نظری بازکاوی بحران هویت در آثار اوژن یونسکو

و عنوان عملی نمایش نامه‌ی یک شب معمولی

مقدمه:
آنچه در این پروژه مطالعاتی ، تاریخی ، تطبیقی از پیش روی شما می گذرد ، شامل ارائه تصویری شفاف از بحث بحران هویت در نمایشنامه های اوژن یونسکو است که با توجه به اینکه یونسکو نماینده اعظم این عصر مدرن است بی شک پرداختن به پیش زمینه های تاریخی و مطالعاتی آن از مفهوم اضطراب که اس و بنیان محوری بحران هویت است امری ضروری است . بی  شک ارابه های مدرنیسم از خرابه های سنت می گذرد و سنت تئاتری و آنچه که مورد قبول اندیشمندان تئاتر و فلسفه هنر است ریشه در عصر یونان باستان دارد عصری که بی گمان اگر در هر مبحثی بدان پرداخته نشود آن بحث عقیم و سترون است.
اما در روش مطالعاتی تطبیقی این پروژه ابتدا بحث پیشینه مطالعاتی مقدماتی جای دارد که در آن نگارنده سعی بر آن کرده است که مفهومی کلی اضطراب را از عصر یونان تا مسیحیت و سپس در عصر جدید( دوران مدرن ) در فصل اول به خوبی تعریف کند و از آن تصویری روشن ارائه کند .در فصل دوم نیز به تعریف واژه های بنیادین مدرن ، مدرنیسم و مدرنیته پرداخته است تا با دادن اطلاعاتی از این واژه ها و مفاهیم و کاربرد آنها مقدمات بازکاوی اضطراب را در دوران مدرن در آثار اوژن یونسکو ایجاد کند تا ذهن خواننده را کمی بیشتر، موشکافانه به تحلیلها معطوف سازد.در فصل سوم فیلسوفان ،‌متفکران و منتقدان مدرنیسم را از پیش دیدگان شما می‌گذرانیم که به نوعی می توان نام فیلسوفان بحران را به آنها داد چرا که با اندیشه‌های نو و آوانگارد اینان بود که بشر پا به عرصه های جدیدی در حیات خویش گذاشت که حاصلش را به وضوح در دو جنگ بین الملل اول و دوم می توان دید و تاثیراتش را اکنون در جامعه و روان افراد می توان لمس کرد.
در فصل چهارم ، ابتدا به تعریفی جامع از چیستی آنچه که عصر اضطراب نامیده می شود پرداخته شده و سپس به نظر منتقدان و تئوری پردازان به نام قرن حاضر ، تا با ارتقای این مفهوم در ذهن خوانندگان به این مهم دست یابد که اولاً اضطراب چیست و ثانیاً اضطراب مادر و پیش زمینه بحران هویت انسان مدرن می باشد.و در فصل پنجم با توجه به آنچه که از ابتدا از پیش دیدگان شما خوانندگان گرامی گذرانده است به تحلیل و بازکاوی اضطراب و بحران هویت و برشمردن مؤلفه های عینی آن در آثار و شخصیت های خلق شده توسط اوژن یونسکو پرداخته است که البته نگارنده با توجه به محدودیتهای پروژه به مهمترین و نزدیک ترین نمایشنامه‌های اوژن یونسکو به این مفهوم دست به انتخاب زده است باشد که مقبول و مطبوع واقع گردد.
آنچه که مرا واداشته تا جهت این دانشنامه را به عصر اضطراب معطوف کنم چیزی جز احساس یک حقیقت نیست که تجلی آنچه که بشر به عنوان تئاتر و مکاتب ادبی فلسفی در کارنامه خود دارد تنها پاسخی است به اضطرابهای فردی و جمعی او. به گفته منتقد بزرگی چون ژان کوکتو بنیاد طبیعت، بدکاره است و مرگ و محروم ماندن از طبیعت باعث اضطراب فرد در زندگی می‌گردد.طبیعت ماسک‌هایی بر چهره خود در عصر‌های مختلف می‌زند که انسان آن عصر باید این ماسک‌ها را بشناسد و بفهمد- در شناخت این ماسک‌ها است که بشر ضعف از خود نشان می‌دهد و به این گونه است که فقط از میانه امیال و عواطف خویش، بلکه در مواجه با نفس خود نیز به سرگردانی می‌افتد.
کلمات کلیدی:

هنر

نمایشنامه

بحران هویت

ادبیات نمایشی

آثار اوژن یونسکو

فهرست مطالب
پیش درآمد ۲
چارچوب نظری : ۱۲
پیشینه مطالعاتی مقدماتی ۱۴

اضطراب در عصر باستان: ۱۴

اضطراب در عصر مسیحیت: ۱۴
اضطراب در عصر جدید: ۲۱

فصل دوم :تعریف واژه‌های مدرن- مدرنیته- مدرنیسم: ۳۴

مدرنیسم چیست؟ ۴۱
رمانس: ۴۱
رئالیسم: ۴۱
مدرنیسم: ۴۱
پست مدرنیسم: ۴۲

مولفه‌های مدرنیسم: ۴۵

۱- علم گرایی: ۴۵
۲- عقل گرایی یا استدلال گرایی (راسیونالیسم): ۴۶
۳- پیشرفت باوری: ۴۷
۴- مادی گرایی: ۴۸
۵- انسان گرایی (اومانیسم): ۴۸
۶- فرد گرایی: ۴۹
۷- برابری گرایی: ۵۰
۸- لیبرالیسم ( آزادی خواهی): ۵۱
۹- سنت ستیزی: ۵۱
۱۰- احساس گرایی: ۵۲
۱۱- سکولاریسم: ۵۲

فصل سوم :فیلسوفان عصر بحران ۵۳

چارلز داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۲) ۵۸
(انسان تکامل یافته به حیوان نزدیک‌تر است تا خدا) ۵۸
زیگموند فروید (۱۸۵۶-۱۹۳۹) ۶۳
آنری برگسون (وام گیری مدرنیسم از روان شناسی و فلسفه) ۶۵
فردریش نیچه (۱۸۴۴-۱۹۰۰) ۶۷
فردینان دو سوسور (۱۸۵۷-۱۹۱۳) ۶۸

فصل چهارم :چیستی عصر اضطراب رو به سوی بحران هویت ۷۳

مکتب اصالت وجود و روان کاوی ۷۵
پل تیلیشن: (عصر اضطراب) ۸۱
فرانتس الکساندر: (عصر بی عقلی) ۸۳
سی. ای. ام. جوآد. (انحطاط) ۸۵
دوران بدوی ملاک و معیار؟ ۸۶
زیگ موند فروید : (مذهب و شکاکیت آینده یک توهم ) ۹۰
اریک فروم: انسان برای خویشتن ۹۱
تیلهارد دوشاردن: پدیده انسان ۹۵
مرحله تازه‌ای در تکامل ۹۵
احساس مغلوب شدگی: دلسردی ۹۶
عشق به عنوان نیرو ۹۸
وضع غایی جهان ۹۹
یونسکو و بحران هویت ۱۰۳
زندگی سراسر بحران اوژن : ۱۰۳
آوازه خوان طاس ۱۰۷
خلاصه نمایش : ۱۰۹
تشنگی و گشنگی : ۱۱۷
خلاصه نمایش : ۱۲۶
کرگدن : ۱۲۷
منابع و یادداشتها ۱۳۷
یک شب معمولی ۱۳۸
آغاز نمایش ۱۳۹

قیمت فایل فقط ۷۵,۰۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*