ساخت جرم ریختنی آلومینایی

بهمن ۱۳, ۱۳۹۵ 0

آزمایشگاه دیرگداز ساخت جرم ریختنی آلومینایی (LCC) مقدمه: در قرن اخیر خصوصا ۵۰سال گذشته به دیرگدازهای بی شکل توجه زیادی شده است. مصرف این دیرگداز […]

علم جریان و تغییر شکل ماده

بهمن ۱۳, ۱۳۹۵ 0

دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی مواد و شیمی علم جریان و تغییر شکل ماده چکیده:        در این پروژه ابتدا رئولوژی مواد پلیمری […]

1 2