بیمه و مقررات حاکم بر آن

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵ 0

بیمه و مقررات حاکم بر آن قانون بیمه (مصوب ۷/۲/۱۳۱۶) معاملات بیمه ماده ۱- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می […]

نظام تأمین اجتماعی

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵ 0

نظام تأمین اجتماعی مقدمه تأمین اجتماعی یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی است ، برخورداری میلیونها انسان از حمایت های […]

1 2