دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب

بهمن ۲۵, ۱۳۹۵ 0

دانلود مقاله رشته حقوق ورشکستگی به تقلب چکیده‌ ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ از جمله‌ عناوین‌ جزائی‌ است‌ که‌ در قانون‌ تجارت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ ولی‌ مجازات‌ […]

اختلاس

بهمن ۱۶, ۱۳۹۵ 0

اختلاس مقدمه: اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و […]

استرداد مجرمین

بهمن ۱۶, ۱۳۹۵ 0

استرداد مجرمین استرداد مجرمین: مفهوم لغوی استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است […]

اعسار از محکوم به

بهمن ۱۶, ۱۳۹۵ 0

اعسار از محکوم به اعسار از نظر لغوی: اعسار از ریشه عسر که واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی […]

1 2 3 17