توازن بار در ابرهای محاسباتی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۵ 0

توازن بار در ابرهای محاسباتی A comparative study into distributed load balancing algorithms for cloud computing چکیده: اینترنت، از ابتدای آغاز کار خود تاکنون، دست […]

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار با عنوان داده کاوی،ترتیب و گروه سازی داده ها با استفاده از روش ماشین‎های بردار پشتیبان (SVM)

بهمن ۲۱, ۱۳۹۵ 0

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار با عنوان داده کاوی،ترتیب و گروه سازی داده ها با استفاده از روش ماشین‎های بردار پشتیبان (SVM) چکیده: […]

ماشین‌ بردار پشتیبان

بهمن ۲۱, ۱۳۹۵ 0

ماشین‌های بردار پشتیبان مقدمه در بسیاری از کاربردها برای تحلیل و بررسی یک سیستم، ابتدا رفتار آن سیستم را بر اساس اطلاعاتی که از سیستم […]

1 2 3 4