علم آمار

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵ 0

علم آمار تعریف آمار : آمار، امار، هامار، شمار و شماره از مصدر اوستایی «مر» به معنی حساب، شمردن، شمارش، به یاد داشتن و از […]