کلر و اهمیت آن

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵ 0

کلر و اهمیت آن مقدمه با توجه به اهمیت کلر در صنایع مختلف کاربرد های گسترده آن  در سالم سازی آب شرب ، شرکت های […]

بررسی خوردگی الکتروشیمیایی

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵ 0

بررسی خوردگی الکتروشیمیایی چکیده : در این مقاله سعی شده تا خوردگی الکتروشیمیایی بررسی گردد. اثر عواملی چون چگالی شدت جریان، فاصله الکترودها و غلظت […]

گزارش کار آزمایشگاه شیمی

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵ 0

گزارش کار آزمایشگاه شیمی کل جامدات محلول: منظور از کل جامدات محلول TDS در آب مجموعه‌ای از نمک‌های معدنی و مقادیر کمی از مواد آلی […]

1 2